Zásady ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť eazy.studio s.r.o.
Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach https://www.eazy.studio
Na poskytovanie našich služieb a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje. Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Ak požadujete naše služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: meno a priezvisko, e-mailová adresa,  názov spoločnosti, informácia o projekte a rozpočte.

Z akého dôvodu?
Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa naších služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac 3 mesiace od našej poslednej komunikácie. 

Spracovanie osobných údajov v prípade spolupráce

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa,  názov spoločnosti, firemné údaje, 

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náše služby. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok. 
Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie ďalších požiadaviek a korektúr)

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Počas plnenia našej služby a následne 3 roky od posledného poskytnutia takejto služby. 

Newslettery (obchodné správy)

Ak ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
1 rok od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať e-mailom: hadj@eazy.studio

Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:prevádzkovateľ web stránky eazy.studio (spoločnosť eazy.studio s.r.o., so sídlom Kraľovany 145, 027 51 Kraľovany, Slovensko, IČO: 53315057, spoločnosť zapísaná Firma zapísana v obchodnom registri, vedeného v Okresného súdu Žilina, vložka č. 75764/L)
– marketingová agentúra (eazy.studio)
– Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

Čo by ste ešte mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese hadj@eazy.studio  alebo zavolajte na 0911 893 137

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku. 
Tieto podmienky sú účinné od 1. 8. 2021